HomeFractie

Fractie

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Sam Verhelst
Sam Verhelst Fractievoorzitter 0115-751003 sverhelst@kliksafe.nl

Portefeuilles
Commissie samenleving:
- Kunst en Cultuur
- Sport en recreatie
- Onderwijs en Jeugd
- Werk en inkomen
- Mens en Maatschappij
Commissie bestuur en middelen:
- Bestuur en Ondersteuning
- Veiligheid
- Economie
- Overhead

Frederik Sonke
Frederik Sonke Fractievolger 0115-613441 fsonke@kliksafe.nl

Portefeuilles
Commissie omgeving:
- Verkeer en Vervoer
- Volksgezondheid en Milieu
- Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing