U zocht op: Educatie, dit leverde 3 resultaten op.


Educatie

SGP Kiesvereniging - afdeling Terneuzen / Pagina's / 36 woorden

Het belang van onderwijs van goede kwaliteit kan moeilijk worden overschat. De rol van de gemeenten - het creëren van optimale raadvoorwaarden hiertoe - is beperkt, maar niet onbelangrijk. Immers...

Subisidie peuterspeelzaal Schatzoekertjes

SGP Kiesvereniging - afdeling Terneuzen / Actueel / 16 dec. 2017 / 29 woorden

Al een aantal jaar is in Terneuzen een reformatorische peuterspeelzaal: de Schatzoekertjes. Deze is aangesloten bij kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. De gemeente steunt deze peuterspeelzaal echter niet,...

Ruimtelijke ordening en wonen

SGP Kiesvereniging - afdeling Terneuzen / Pagina's / 31 woorden

Het Bijbelse rentmeesterschap geeft richting aan het SGP-beleid voor ruimtelijke ordening. Daarbij gaat het om verduurzaming (bijvoorbeeld duurzaam bouwen). Ook gaat het om een verantwoorde indeling v...