U zocht op: Begroting, dit leverde 5 resultaten op.


Begroting 2019

SGP Kiesvereniging - afdeling Terneuzen / Actueel / 10 nov. 2018 / 38 woorden

Donderdagavond is in de gemeenteraad de Begroting besproken. En hoewel het financieel goed gaat met de gemeente Terneuzen heeft de SGP deze gelegenheid toch benut om een waarschuwing te laten horen. V...

Algemene beschouwingen begroting 2021

SGP Kiesvereniging - afdeling Terneuzen / Actueel / 14 nov. 2020 / 32 woorden

Als westerse wereld geloofden we sterk in vooruitgang en maakbaarheid. Maar de actualiteit heeft ons indringend met onze kwetsbaarheid en onzekerheid geconfronteerd. Hoe lang houdt COVID 19 de wereld ...

Begroting 2020

SGP Kiesvereniging - afdeling Terneuzen / Actueel / 8 nov. 2019 / 39 woorden

Bij de behandeling van de Begroting voor het jaar 2020 zit de SGP in het volgende spanningsveld: Het meerjarenperspectief is sluitend, mits we het sociale domein buiten beschouwing laten en de pm p...

Herziening begraafplaatsenbeleid (2)

SGP Kiesvereniging - afdeling Terneuzen / Actueel / 20 mrt. 2017 / 39 woorden

Aangaande het begraven daar is de laatste jaren al heel wat over te doen geweest, het is een heet hangijzer wat telkens werd vooruit geschoven. Het moest kostendekkend zijn, d.w.z. de gebruikers moete...

Financiën en risico's

SGP Kiesvereniging - afdeling Terneuzen / Pagina's / 34 woorden

Voor de uitvoering van het beleid zijn financiële middelen nodig. Middelen die worden verkregen door uitkeringen van het Rijk of via belastingheffing door de gemeente zelf. Gemeentelijke financi&...