HomeStandpunten

Standpunten

Download hier ons verkiezingsprogramma

De SGP fractie in Terneuzen ziet de publieke taak in de samenleving als een grote verantwoordelijkheid. Graag dragen we hier aan bij en wij willen ons hierin laten leiden door Gods Woord. Gods instellingen zijn immers heilzaam voor alle inwoners van Nederland. Voor het lokale beleid hebben we een duidelijke mening:

  • Behoud en bevorderen van christelijke waarden
  • Handhaven van zondagsrust
  • Samenwerken met kerken
  • Weren van prostitutie en uitbuiting
  • Terugdringen van verslavingen
  • Bevorderen van beschaving

Burger en bestuur

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Cultuur, recreatie en sport

Ruimtelijke ordening en wonen

Financiën en risico’s